woensdag 25 maart 2020

woensdag 25 maart: wat oefenen we vandaag?

taak wiskunde:

 • Bingeltaak: Ken je nog de getallen tot 100?
  • Denk aan T (= tientallen) en E (= eenheden)
  • Het honderdveld: Denk aan onze 'hulpjes - de zuivere tientallen'. 
  • De symbolen herkennen:
   • ....< ....   dit wil zeggen    .... is kleiner dan ...
   • ... > ....   dit wil zeggen    .... is groter dan ....
 • Tafels oefenen met filmpjes:
 • Tafels oefenen met een spelletje:
  • Kies een tafel
  • Verbind de punten - maak de sprongen van de tafel die je koos. 
  • Welke tekening verschijnt er? 
taak taal:
 • Bingeltaak:  We oefenen woorden met aai - ooi - oei 
Kijk eerst naar deze tip en los daarna de Bingeltaak op.

 • Leesbingo:  
  • Kies terug 1 hokje op de leesbingo. 
  • Lees in een boekje van thuis of kies een boekje uit de boekenkast op Bingel. 

MAG-taakjes:
 1. Ontspannende doe-tips:  
 2. Uitdagende magjes (breinbrekers) -- Dit is al wat moeilijker!